Streik ved Charlottenlund videregående skole

Streik.png

Informasjon til elever og foreldre/foresatte.

Fra og med mandag 19.september vil 72 lærere være ute i streik ved Charlottenlund videregående skole.

Det vil berøre alle elever. Noen vil miste noen timer, andre mister det meste av undervisning og noen vil dessverre miste all undervisning.

Fra og med mandag 19. september gjelder følgende: 

  • Dersom lærer ikke er tatt ut i streik skal elevene møte opp som vanlig til timene i henhold til timeplanen.  
  • Dersom lærer er tatt ut i streik gjennomføres ikke opplæring. Det er viktig at elevene tar ansvar for å følge opp årsplaner i fag som ligger på Canvas. Skolen er åpen, og vi oppfordrer elevene til å møte på skolen og jobbe sammen.
  • Elevtjenesten er også åpen om elevene trenger noen å snakke med. Det vil alltid være en rådgiver/miljøveileder tilgjengelig i kantineområdet om noen trenger hjelp til noe.
    • Flere av våre kontaktlærere er tatt ut i streik. Ved spørsmål kontaktes avdelingsleder eller skolens postmottak/telefon: postmottak.charlottenlundvgs@trondelagfylke.no / 74 17 41 00
    • Fravær vil ikke bli rettet mens det er streik så det er viktig at du tar vare på eventuell dokumentasjon slik at vi får rettet opp dette i ettertid. 

 

Alle elever vil få informasjon om hvilke fag som utgår; informasjon legges ut i Canvas. 

Så lenge streiken pågår vil vi ikke klare å levere den kvaliteten vi ønsker på opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette er noe vi beklager på det sterkeste, og vi vil gjøre vårt aller beste for å lose elevene gjennom skolestarten med de ressursene vi har til rådighet. 

Det er svært viktig at elevene oppfordres hjemmefra til å ta ansvar for oppmøte der undervisning gjennomføres, og at de opptrer voksent og ansvarlig og jobber med skoleoppgaver i de timene de dessverre ikke får undervisning. Fint om dere oppfordrer elevene til å dra på skolen å jobbe med skolearbeid, både av faglige og sosiale hensyn.

Vi håper at konflikten løses innen rimelig tid, og at vi kommer raskt tilbake til normal drift. 

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken.  

Vennlig hilsen 
Marit Flak Stovner
rektor