Tiltak mot koronasmitte

Ta vare på hverandre i høytiden.JPG

Tiltak for å forebygge smitte på Charlottenlund videregående skole

  • Bruk munnbind på bussen
  • Spriting/vasking av hender ved ankomst og avslutning. Personal påser at dette skjer.
  • Regler for vasking/spriting oppslått i hvert klasserom/verksted. Lærere påser at dette skjer i henhold til smittevernsregler.
  • Det påses at alle spriter seg/vasker seg før de går til handleområdet i kantina. Personale påser at antallet i handleområdet ikke overstiger det som er bestemt og at avstanden i handlekøen holder 1 meter.
  • Personale påser at elevene som oppholder seg i fellesareal /kantine overholder 1 metersregelen.
  • Det er utarbeidet en romfordelingsliste for elever som skal spise på klasserom samt for rydding/vasking etter lunsjen.
  • For å redusere handletrykket i kantina er det innført ulike handletider i lunsjen. Dette gjelder enkelte klasser på yrkesfag.
  • Det er plassert ut dispensere for sprit/såpe i alle fellesarealer og klasserom/verksteder. Disse ettersees regelmessig slik at de ikke går tomme.

Se også mer om skolens og fylkeskommunens smitteverntiltak