Hospitering uke 45/46

_BCH2712.jpg

Hospitering på Charlottenlund i uke 45 og 46

Utdanningsprogram                     Tidsrom             Ansvarlig for hospitering
Bygg og anleggegsteknikk              0900-1400        Joar Osen
Design og håndverk                         0900-1400        Elisabeth Krogstad
Service og samferdsel                      0815-1135 (Mandag)    Tone Høvik
                                                             1220-1540 (Onsdag)    Tone Høvik
Teknikk og industriell produksjon    0900-1400      Carl Henry Haarberg
Kunst, design og arkitektur              1000-1540      Elisabeth Krogstad
Medier og Kommunikasjon               0900-1330      Marit Snerting
Musikk, dans og drama                     0900-1540      Robert Morsund
Studiepesialisering                            0900-1400      Ivar Sognli

Alle hospitanter møter i kantina på Plan 1.      
Hospitanter kan ta med matpakke eller kjøpe lunsj i kantina.      
      
Vel møtt til hospitering!

Sist oppdatert 30.10.2018