Musikk, dans og drama - MD

Elever på scenen

Fra skoleåret 2022-2023 flytter Musikk, dans og drama til Cissi Klein vgs.

Du finner MDD på Cissi Klein her

På Charlottenlund videregående skole kan du velge programområdet drama fra det studieforberedende utdanningsprogrammet musikk, dans og drama (MD).

Dette passer særlig for deg som har lyst til å lære å utvikle ulike rollekarakterer og spille på en scene, eller framfor et filmkamera. Gjennom bruk av kropp og tekst vil du også finne fram til verdifulle sider av deg selv, samtidig som du kvalifiserer deg for mange valgmuligheter i senere utdanning. Ved siden av opplæring i dramafag, får du tre år med studiespesialiserende fag. 

Dette lærer du på drama

 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teaterhistorie og analyse
 • gode samarbeidsevner

På drama bør du være

 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ

Merk: Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår 

 • skuespiller, scenograf, regissør eller dramaturg
 • drama- og teaterpedagog.
 • Jobbe med drama og teater i lokalsamfunnet.
 • Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Vg1 musikk, dans og drama

  I førsteåret på drama begynner du et treårig utdanningsløp med programfag i drama og fellesfag. Du har 35 timer undervisning i uken, der 23 timer er fellesfag og 12 timer er programfag. Ved skolestart på vg1 skal du velge et fremmedspråk og enten praktisk (1P) eller teoretisk (1T) matematikk. På vg1 skal du ha programfagene musikk, dans og drama, teaterensemble og bevegelse. Du vil vanligvis arbeide tverrfaglig med musikk, dans og drama. Gjennom hele året skal du utforske og utvikle kreativitet og samspill. I løpet av førsteåret blir du også med på en eller flere forestillinger og visninger. Ved Charlottenlund videregående skole er det, for eksempel tradisjon for å lage en barneteaterforestilling på vårsemesteret i vg1.

 • Vg2 Drama

  Charlottenlund videregående skole har fordypning i drama og teater. Du har 35 timer undervisning i uken, der 18 timer er fellesfag og 17 timer er programfag. Du har altså færre timer i fellesfag og flere timer i programfag enn på vg1. På vg2 har du fagene teaterproduksjon 1, teaterproduksjon fordypning 1, teater i perspektiv 1 og teater og bevegelse 1. I løpet av vg2 er du med i en eller flere teaterforestillinger, og du lærer grunnleggende skuespillerarbeid. Du skal også lære om teaterhistorie fra antikken fram til modernismen. I tillegg skal du arbeide med å tolke og analysere manus.

 • Vg3 drama

  På vg3 drama har du færre timer i fellesfag og flere timer i programfag enn på vg2. Det er 35 timer undervisning i uken, der 13 timer er fellesfag og 22 timer er programfag. På vg3 har du fagene teaterproduksjon 2, teater i perspektiv 2, teater og bevegelse 2 og drama og samfunn. På vg3 kan du også ha teaterproduksjon fordypning 2 på vg3. I løpet av vg3 skal du være med på en eller flere teaterforestillinger. Her skal du, sammen med de andre elevene i klassen din utforske samtidsteater. På vg3 vil du utvikle deg videre som skuespiller. Du vil også øve deg i det å holde monologer. Du vil fortsette med å lære deg teaterhistorie, nå fra modernismen og fram til i dag. I programfaget drama og samfunn får du kunnskap om hvordan teaterverktøy kan brukes i samfunnet vårt.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Kontaktpersoner