Opplæring i kriminalomsorgen

Charlottenlund vgs har også ansvar for opplæringen i kriminalomsorgen. Skolen har opplæring tre steder i Trondheim: Trondheim Fengsel, Leira Fengsel og Oppfølgingsbasen i Kongensgt. 60. 

Her kan du få den utdanningen du selv ønsker. Skolen tilbyr alt fra grunnskoleopplæring til videregående opplæring. Tilbudet omfatter de fleste studieretningene i den videregående skolen.

Alle som har lyst til å bli elev er velkommen til å søke. Bare kom innom, send en mail eller ring og vi skal hjelpe deg videre.

Skoleavdelingen Trondheim Fengsel

Dag Rossvang
Avdelingsleder. Opplæring innen kriminalomsorgen
74 17 47 86
Anniken Sund
Fagleder u/personalansvar
74 17 47 56

 

Oppfølgingsbasen

Elise Rynning
Koordinator, Oppfølgingsklassen
74 17 48 04
Sist oppdatert 28.06.2018