Opplæring i kriminalomsorgen

Byggfag Nermarka.jpg

Innsatte i fengsel som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning, enten i en ordinær videregående skole eller i en oppfølgingsklasse. Opplæringen er knyttet til kompetansemål fra læreplanverket for Kunnskapsløftet og opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen innenfor kriminalomsorgen er lagt opp på samme måte som skolevirksomheten i det offentlige. Undervisningen i Trondheim fengsel er organisert ved at Charlottenlund videregående skole har en avdeling i fengselet. Lærerne i fengslene er ansatt ved Charlottenlund videregående skolen, og det er Charlottenlund som utsteder vitnemål til elevene/deltakerne i fengselet. Opplæringen ved oppfølgingsklassen i Trondheim sentrum er underlagt det samme administrative systemet som skolen i fengselet.

I tillegg til grunnleggende ferdigheter, fellesfagene for yrkesfag og studieforberedende fag etter 23/5-regelen, tilbyr skolen ulike yrkesfaglige opplæringsprogram. Skoleavdelingen samarbeider med fengsel og friomsorg for å sikre at innsatte og domfelte får god informasjon om mulige skoletilbud.

Skoleavdelingen Trondheim Fengsel

 

 

Oppfølgingsbasen

Sist oppdatert 06.05.2020