Opplæring i kriminalomsorgen

Byggfag Nermarka.jpg

Skoleavdelingen Trondheim fengsel og oppfølgingsbasen i Trondheim sentrum

Charlottenlund videregående skole har ansvar for skolevirksomheten innenfor kriminalomsorgen i Trondheim. Tilbudet er lagt opp på samme måte som i den vanlige skolen. Opplæringen i Trondheim fengsel er organisert ved at vår skole har en avdeling i fengselet. Lærerne er ansatt ved hovedskolen, og det er Charlottenlund videregående skole som utsteder vitnemål til elevene i fengselet. I tillegg er det opplæring ved oppfølgingsbasen i Trondheim sentrum. Denne klassen er underlagt det samme administrative systemet som skolen i fengselet.

 

Innsatte i fengsel som ikke har fullført grunnskole eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning, enten i en ordinær videregående skole eller i en oppfølgingsklasse. Skoletilbudet følger på vanlig vis kompetansemål fra gjeldende læreplanverk og krav for opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Opplæringen for de studieforberedende fagene er bygd opp gjennom en pakke på seks obligatoriske fag, etter det som kalles 23/5-regelen, tilpasset elever over 23 år. I tillegg til dette og opplæring i grunnleggende ferdigheter, tilbyr skolen ulike yrkesfaglige utdanningsprogram.

Skoleavdelingen samarbeider med fengselsadministrasjonen og friomsorgen for å sikre at innsatte og domfelte får god informasjon om mulige skoletilbud.

Skoleavdelingen Trondheim Fengsel

 

 

Oppfølgingsbasen

Kontaktperson

Dag Rossvang
Avdelingsleder. Opplæring innen kriminalomsorgen
74 17 47 86 91 14 10 89
Sist oppdatert 25.01.2021