TROVO – mino-ung

Trondheim Voksenopplæringssenter – TROVO sin avdeling på Charlottenlund har ansvar for minoritetsspråklig ungdom  (mino-ung) i alderen fra 16 til 19 år som fullfører utdanning på grunnskolenivå G3 og G4. Det tilsvarer 9. og 10. trinn på ungdomsskolen. Det er rundt 65 elever og 12 ansatte ved avdelingen.

Kontakt

Frode Aarlott
Fagleder trovo m/personalansvar
74 17 48 14 97 16 27 10

 

Les mer om

Trondheim Voksenopplæringssenter

Voksenopplæring i Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 21.03.2019