Kunst, design og arkitektur - KD

KDA på Cha

Du lærer

 • å tegne
 • utforming av gjenstander i forskjellige materialer
 • å videreutvikle dine kreative evner
 • om kunst og kultur
 • om steds- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør være

 • glad i å tegne
 • kreativ
 • interessert i design, form og farge 
 • opptatt av estetikk
 • interessert i å skape noe

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
produktdesigner, industridesigner eller grafisk designer
kunst- og kulturformidler, kurator eller kunstner

Arbeidssteder kan være

 • arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 • produksjonsbedrifter eller designbyråer
 • museer, gallerier eller kunstneratelier

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer på:

Her kan man legge inn tekst hvis man vil skrive litt om f.eks søknad eller legge inn lenker til relevant informasjon

 • Første år

  I løpet av dette året vil du motta mye grunnleggende undervisning. Det handler om å utforske faget. Hva er egentlig kunst? Hva betyr egentlig arkitektur for samfunnet? Hvorfor har vi design? Vi må få svar på slike spørsmål. Du får jobbe med det vi kaller en designprosess. Det blir jobbing med ulike materialer og ulikt utstyr, alt fra kull og leire til 3D-printing og laserkutting.

 • Andre år

  Nå innføres også valgfag. Du kan bl.a. velge valgfaget Foto og grafikk. Andreåret bygger på førsteåret og du vil nå få mer tid til å praktisere det du har lært. Du vil i større grad få kreative utfordringer og vil jobbe mer med idéarbeid. Fremdeles er praktisk arbeid det viktigste, og det blir lengre prosjekter og dermed mer fordypning.

 • Tredje år

  Nå er det mer naturlig å eksperimentere mer med ulike uttrykksformer, fortsatt er det praktisk arbeid som er hovedmetoden for læring. Du har på dette tidspunktet blitt erfaren i faget og begynner å utvikle sitt eget kunstneriske uttrykk. I tillegg kommer det ennå mer valgfag, for eksempel Kunst og skapende arbeid og Design og arkitektur. Vi vil også jobbe med å forberede oss til opptaksprøver, som kreves for å komme inn på en del høyere kunst- og designfagutdanning. Du kan også velge realfag, som kreves til NTNU sin arkitektutdanning.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?

Elisabeth Krogstad
Fagleder for KDA,DH
74 17 47 98 95 02 76 11