Medier og kommunikasjon - ME

Fotostudio

Du lærer

  • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
  • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
  • å utforme budskap, uttrykk og layout
  • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
  • å videreutvikle din digitale kompetanse
  • teoretiske fag

Du bør ha

  • god skriftlig og muntlig uttrykksevne
  • estetisk sans og godt fargesyn
  • interesse for informasjonsteknologi og digitale medier

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli
journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
lydtekniker, lyd- eller filmprodusent
kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent

Arbeidssteder kan være

aviser eller magasiner
reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
produksjonsselskap eller mediebedrifter
offentlige bedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

Medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel. Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier. Økt globalisering og sammensmelting av ulike medier fører til at nye yrker og medieprodukter oppstår, noe som stiller nye krav til kompetanse innenfor mediesektoren.
Opplæringen i felles programfag i medieproduksjon skal bidra til forståelse av hvordan mediene preger menneskers samfunnsoppfatning, holdninger, tenkemåter og handlinger. Opplæringen skal bidra til at samfunnet får dekket behovet for teknologikyndige, kreative, skapende og reflekterende mennesker med kompetanse innenfor kommunikasjon, design og medieproduksjon. Opplæringen skal også ta hensyn til at teknologien videreutvikler tradisjonelle medier og skaper nye kanaler, produkter og tjenester, som i sin tur påvirker menneskers medievaner. Opplæringen i felles programfag skal bidra til å dekke samfunnets behov for endringsdyktige yrkesutøvere i medie- og kommunikasjonsvirksomheter.

Opplæringen i felles programfag skal utvikle den enkeltes evne til å bruke tekst, lyd og bilde og kombinasjoner av disse i medieproduksjoner. Opplæringen skal bidra til at elevene utvikler ferdigheter i kommunikasjon, design og produksjon. Opplæringen skal også bidra til økt kunnskap om ytringsfrihet og respekt for egne og andres kulturer og mediebruk. Forståelse for medienes makt i samfunnet skal også være et sentralt element.

Opplæringen skal være relevant for ulike medieyrker på et grunnleggende nivå. Den skal fremme evne til selvstendighet og samarbeid i tverrfaglig arbeid og gi grunnlag for og inspirere til entreprenørskap. Opplæringen skal gi gode arbeidsvaner gjennom praktisk arbeid og helhetlige, tverrfaglige arbeidsoppgaver.

Kontaktperson

Marit Snerting
Fagleder med personalansvar Medier og kommunikasjon, Informasjonsteknologi og Medieproduksjon
74 17 49 25 40 10 36 50

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

Har du spørsmål?