Service og samferdsel

Du lærer

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du bør være

 • høflig, utadvendt og serviceinnstilt
 • interessert i å arbeide med mennesker
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner

Du kan bli

 • IKT-servicemedarbeider
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider
 • vekter
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private kontorer
 • vekterselskap
 • reisebyrå eller resepsjon
 • salgsbedrifter eller IT-bedrifter
 • vare- eller persontransportbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  På VG1 består felles programfag av fagene Administrasjon og økonomi, Markedsføring og salg, og Sikkerhet og transport. Opplæringen i felles programfag i service og samferdsel skal legge grunnlag for å utvikle en kompetanse som møter framtidige krav fra næringslivet, forbrukeren og samfunnet. Den skal fremme god service og kommunikasjon knyttet til drift og produksjon i virksomhetene. Opplæringen skal legge til rette for samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av kunnskap. Programfagene skal legge grunnlag for entreprenørskap.

 • Andre år

  Vg2 Salg, service og sikkerhet

  Dersom du velger VG2 salg, service og sikkerhet kan du ta fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget eller sikkerhetsfaget.

  Som faglært salgsmedarbeider vil du få kompetanse innen kundebehandling, oppfølging av kundeporteføljer, økonomi og lønnsomhet, budsjett og nøkkeltall.  Som faglært salgsmedarbeider vil det forventes at du har evner og ferdigheter til å bygge relasjoner, er en god lagspiller og innehar analytiske evner. Du må kunne bruke IT-verktøy. Kompetansen omfatter gjennomføringsevne, kunnskap og ferdighet i tidsstyring, evne til å vurdere kvalitet, utøve god kommunikasjon og ha kunnskap om bruk av markedsføring og PR. 

  Handel vil være en vesentlig funksjon i samfunnet mellom ulike aktører og parter både nasjonalt og globalt. Utvikling av digitale muligheter og løsninger vil kunne øke aktiviteten og mulighetene til å samarbeide og samhandle på mange ulike områder.

  Kunder vil i fremtiden kunne benytte seg av teknologi og skaffe seg god informasjon på nett om varer og tjenester, og vil kunne stille konkrete krav til handelsbransjen. Hver enkelt salgsmedarbeider må ha en tydelig kompetanse som imøtekommer kundens krav.  

  Skulle du ønske å ta fagbrev som kontor- og administrasjonsmedarbeider vil du oppnå kompetanse i kundebehandling og være i stand til å utføre kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Du får kompetanse på publikumskontakt og representasjon, samt veiledning av kunder og brukere. Det forventes at du kan kommunisere både ved personlig kontakt og ved digital kommunikasjon, og utføre kontorarbeid og informasjonsbehandling ved bruk av digitale hjelpemidler. Kontor- og servicefagmedarbeideren har kunnskap om regelverk for personvern, krav til innsyn og rutiner for personalforvaltning.  Det forventes at den faglærte kontor- og administrasjonsmedarbeideren kan utføre enklere saksbehandling samt bruke kundeoppfølgings- og økonomisystemer. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren vil skal kunne utføre oppgaver vedrørende innkjøp, budsjett, regnskap og lønnsutbetalinger, samt organisere reise-, møte- eller konferansevirksomhet.

  Med fagbrev i sikkerhetsfaget (vekter) skal du ha kompetanse til å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere, og sikre god kvalitet på vakttjenestene. I tillegg skal du kunne ivareta egen sikkerhet. En faglært vekter utfører mange ulike oppgaver og har kompetanse til å forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Dette utføres med utgangspunkt i kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering. I tillegg har han/hun kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet. 

 • Tredje år

  VG3 på yrkesfag er opplæring som lærling i bedrift

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no