Teknologi- og industrifag - TP

CNC

Utdanningsprogrammet teknologi og industrifag (TP) tilbyr deg to år i skole med to år som lærling i bedrift eller offentlig virksomhet etterpå. Dette er dermed en yrkesfaglig opplæring som vil gi deg yrkeskompetanse, med eller uten fag- eller svennebrev.  

Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning på flere måter. 

Det er et mål at ungdom i Norge skal velge yrkesfaglig utdanning, både fordi næringslivet og landet trenger det, men også fordi det gir deg gode muligheter til å kvalifisere deg til et arbeidsliv som gir muligheter for gode utviklingsmuligheter og et godt liv.

Du lærer

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

Vi tilbyr disse programområdene

Hvorfor velge TIP?

Se film

HMS på TIP

Her finner du HMS-dokumentasjon for Teknikk og industriell produksjon på Charlottenlund vgs.
HMS på TIP

Snarveier

Yrkesfaglig fordypning - YFF

Yrkesfaglig fordypning er et fag der elevene på yrkesfag kan fordype seg i kompetansemål på vg3. I samarbeid med bedrifter og opplæringskontorer vil du få kunnskap om og erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer det yrket du interesserer deg for. Gjennom samarbeid skapes gjensidig forståelse og tilhørighet til et framtidig yrkesliv for alle som velger YFF.

Les mer om Yrkesfaglig fordypning - YFF

 Kontaktperson

Carl Henry Haarberg
Avdelingsleder BA og TP
74 17 47 82 90 07 83 21

 • Første år

  Dette programområdet handler om praktisk arbeid med ulike materialer, verktøy, teknikker og maskiner som brukes for å produsere varer og tjenester. Programfagene handler om å kommunisere og samhandle i verkstedet og på andre læringsarenaer, slik at gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet følges. Videre skal programfagene ivareta det miljøkrav gjennom å vektlegge bærekraft i den teknologiske utviklingen. Programfagene skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige fagarbeidere med grunnleggende forståelse for kjemi, materialer, elektrofag, mekanikk, programmering, robotisering, automatisering og transportfag, i tråd med behov i samfunn og arbeidsliv.

  Vg 1 Teknologi- og industrifag

 • Andre år

  Vg2 Industriteknologi

  Programområdet industriteknologi skal legge grunnlaget for faglig god yrkesutøvelse innen mekanisk og teknisk industri, prosessindustri og grafisk produksjon. Dette er industri preget av kontinuerlig teknologisk utvikling og har økende grad av automatisering og datastyring i arbeidsprosessene i all produksjon. Opplæringen skal utdanne kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere. Programområdet skal fremme en helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge et grunnlag for tverrfaglig samarbeid. 

  Opplæringen skal gi elevene kompetanse innen industriteknologisk produksjon og montasje, og til kompetanse for drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Videre skal opplæringen fremme elevenes forståelse av samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Det å utvikle faglig innsikt, skaffe seg praktiske ferdigheter, vise nøyaktighet, og forstå ordens- og sikkerhetsforståelse er sentralt i opplæringen.

  Det legges til rette for refleksjon og opplevelse av mestring gjennom relevante arbeidsoppgaver. Elevene forberedes til arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av egen fagkompetanse. Opplæringen skal legge grunnlaget for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

  Vg2 Maritime fag

  Se lenger ned i denne presentasjonen av opplæringstilbudet, og les også mer om programområdet på vilbli.no eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no

  Filmer fra de ulike fagretningene

   

  Lærling i maritime fag


   

  Mitt yrke - styrmann

   

  Mitt yrke - kaptein

   

  Mitt yrke - maritim maskinist

   

   

  Følg maritime fag på SnapChat
  https://www.snapchat.com/add/maritimefag_cha

   

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no