Reglement og fravær

Fravær

Fra 1.august 2019 er det gjort noen justeringer ihht. fravær i videregående skole. Nytt dokument kan du laste ned ved å klikke på lenken nedenfor

Fraværsgrense - Informasjon til elev og foresatt(e)

Fraværsgrense - Rundskriv fra Udir inkludert fylkesrådmannens lokale presiseringer og tilføyelser.pdf

Klikk her om du ønsker å se "Forskrift til opplæringsloven" for føring av fravær i videregående opplæring

Ordensreglement

Ordensreglement GVS pr-1.august 2019

Lån av læremidler

Lån av læremidler

IKT-reglement

IKT-reglement TRFK 2019.pdf

Skyssreglement

Retningslinjer for skoleskyss

Sist oppdatert 05.08.2019