Skolestarten

Velkommen til Gauldal Videregående Skole! Nedenfor har vi mye informasjon som er nyttig for deg som skal starte hos oss høsten 2018

Oppmøte første skoledag er 16.august kl 10.00 i kultursalen. Her får du videre beskjed om hvor du skal gå og hvilket klasserom du skal videre til. Klikk på knappene for å lese mer om de ulike kategoriene:

Velkomstbrev Elevhefte Elevskjema

Elev-PC Fravær Skoleskyss Stipend og lån

Skolebøker, utstyr og programvare Foreldremøte

 

Savner du noen kategorier eller informasjon?

Ta kontakt med oss!

Kontaktinformasjon

Epost:

Telefon: 741 74 400

Sist oppdatert 12.06.2018