Koronasituasjonen Gauldal VGS

elever-ronnydanielsen.jpg

Samlet side med all oppdatert informasjon om koronasituasjonen ved Gauldal VGS. Oppdateres fortløpende mot skolestart

Vi anbefaler også at en følger med på Trøndelag Fylkeskommune sine beredskapssider. (Foto: Ronny Danielsen)

Beredskapssiden til TRFK

Slik påvirkes du av Koronaviruset(info fra TRFK)

Informasjon

8.Mai: Informasjonsbrev fra fylkesdirektøren

"Torsdag kveld bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. I Trøndelag, som i flere andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner. Det er veldig viktig at du som er elev følger godt med på din skoles nettsider. Her finner du informasjon om når du skal møte opp og hvordan skoledagen din blir."
Les hele informasjonsbrevet

7.Mai: Regjeringen gjenåpner alle skoler fra uke 20

I pressekonferansen som ble avholdt torsdag 7.mai ble det sagt at alle skoler skal gjenåpnes fra uke 20. Det legges likevel til rette for at skoler og kommuner kan selv velge strategi for når og hvordan gjenåpningen skal gjennomføres. Gauldal VGS vil gi informasjon til elever og foresatte når dette er bestemt.

22.april: Informasjonsbrev til elever og foresatte

Det ble sendt ut et informasjonsbrev til elever og foresatte. Informasjonsbrev sendt til elever og foresatte 22.april

7.april: Regjering lemper på enkelte tiltak

Regjeringen holdt en pressekonferanse 7.april hvor de informerte om at de ønsker å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. 

For fylkeskommunen betyr oppmykningen av tiltakene at våre videregående skoler åpner 27. april for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen for at dette kan skje på en forsvarlig måte når det gjelder smittevern.

Les mer på trondelagfylke.no

25.mars: Alle skriftlige eksamener er avlyst

Regjeringen har bestemt at alle skriftlige eksamener i videregående opplæring skal avlyses.I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål. 

Les mer på Udir.no

24.mars kl 16.30

Regjeringen viderefører tiltakene som ble iverksatt 12.mars. Det innebærer at stengingen av skolen vil fortsette frem til 13.april. Nye vurderinger blir offentliggjort av regjering og helsemyndigheter 8.april som da er onsdag i påskeuken. 

 

12.mars kl 19.30

Viktig informasjon for elever og foresatte ved Gauldal videregående skole og studenter ved Gauldal fagskole:

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget. https://www.udir.no/korona

  • Elevene har rett til opplæring. Det vil skolen legge til rette for så godt vi kan.
  • Det er et overordnet mål for oss at alle elever skal kunne gjennomføre skoleåret med vitnemål eller kompetansebevis.
  • Vi vil gjennomføre undervisning via Canvas og andre løsninger så langt det lar seg gjøre i den perioden skolen holder stengt. Ingen vet hvor lenge dette varer.
  • Hva som er mulig å få til av hjemmeundervisning, vil variere mellom de ulike programområdene og fagene. Planer legges ut i Canvas av faglærerne.
  • Allerede i morgen, fredag 13.03., tar vi sikte på at lærere og elever etablerer elektronisk kontakt.  
  • Videre regner vi med at faglig oppfølging og veiledning av elevene skal være i gang fra og med mandag over helgen.
  • Elevene må holde seg oppdatert på Canvas. All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.
  • Det er kontaktlærer som skal informeres dersom det oppstår sykdom, eller at det er utfordringer med pc etc.


12.mars kl 11.30

Fra beredskapsgruppen i TRFK: På bakgrunn av omfanget ser fylkesrådmannen seg nødt til å stenge de andre skolene. Vi ønsker med dette tiltaket hindre smittespredning og å skape ro og trygghet for alle elever, foresatte og ansatte i en situasjon som for mange virker uoversiktlig.
Les mer om saken

For Gauldal VGS vil det bety at skoledagen 12.mars vil gå som normalt ut dagen. Mer informasjon om hvordan undervisning og andre praktiske ting kommer.

 

Dokumenter med informasjon som er sendt ut

Informasjonsbrev sendt til elever og foresatte 8.mai

Informasjonsbrev sendt til elever og foresatte 22.april

Informasjonsbrev sendt til elever og foresatte 24.mars

Informasjonsbrev sendt til elever og foresatte 15.mars

Informasjonsbrev sendt ut til foresatte 11.mars

Beredskapssiden til Trøndelag fylkeskommune

Sist oppdatert 30.06.2020