Oppdateringer smittesituasjon i Midtre Gauldal

mgk-logo.jpg

Oppdateringer vedrørende smitteutbruddet i Midtre Gauldal. All informasjon og er hentet fra kommunens nettside. Oppdatert: 30.april kl 14.00

Kommunen har en egen side med koronainformasjon. Denne finner du ved å klikke her

Torsdag 29.april kl 13.00

I dag har vi fått beskjed om én ny positiv koronatest i kommunen. Det er snakk om et husstandsmedlem av en person som er bekreftet smittet fra tidligere og vedkommende var allerede i karantene. Dette betyr at ingen nye nærkontakter er berørt, men for den aktuelle familien betyr det naturligvis forlenget karantene.

Totalt har vi dermed 48 smittede i dette utbruddet. I dag er 11 personer i isolasjon (inkl. ny smittet), og vi har 34 personer i nærkontaktkarantene

Les hele oppdateringen fra 29.april kl 12.45

Onsdag 28.april kl 12.30

Ingen meldte nye positive tester så langt i dag. Vi har pt 12 personer som er isolasjon og 36 i nærkontaktkarantener.Totalt har vi 47 positive tester i dette smitteutbruddet. Da inkluderer vi også personer som er folkeregistrert i annen kommune. 

Les hele oppdateringen fra 28.april kl 13.00

Tirsdag 27.april kl 13.00

Vi fikk i dag morges beskjed om 3 nye positive tester. Én av dem er en nærkontakt til en person som var bekreftet smittet tidligere i utbruddet. For de to andre, som er nærkontakter av hverandre, ser vi ikke umiddelbart hvor smitten har kommet fra. Det jobbes med å kartlegge dette. Totalt har vi dermed 47 smittede knyttet til dette utbruddet som starta 13. april. Per i dag har vi 15 personer i isolasjon. 24 er i nærkontaktkarantene knytta til tidligere smitta personer, og i dag er 21 nye satt i nærkontaktkarantene og vi har 11 i ventekarantene.

Les hele oppdatering fra 27.april kl 13.00

 

Mandag 26.april kl 13.00

Vi har ikke fått melding om nye smittede så langt i dag, og det var også 0 i går, søndag. Status nå er at 19 personer er fortsatt isolert, men en del går ut av isolasjon ved kommende midnatt. Det betyr samtidig at det også blir færre personer i nærkontaktkarantene (status nå er 31 personer).

Les hele oppdateringen fra 26.apirl kl 13.00

 

Lørdag 24.april kl 13.00

Lørdag 24. april har vi fått melding om en ny positiv koronatest. Dette er et barn som allerede er i nærkontaktkarantene. Det har ikke blitt definert nye nærkontakter som følge av dette tilfellet. 

Les hele oppdateringen fra 24.april kl 13.00

Fredag 23.april kl 13.00

Vi fikk melding om en ny smitta person sent i går kveld. Personen, et barn, var i nærkontaktkarantene fra før. Smittesporingen vil medføre at det blir noen nye nærkontakter i karantene. Ellers er det ingen nye meldinger om smittede så langt i dag. Denne uka har det vært testa 92 personer på mandag, 156 på tirsdag, 225 på onsdag og 127 i går torsdag.

Les hele oppdateringen fra 23.april kl 13.00

 

Torsdag 22.april kl 13.00

I går kveld fikk vi meldt om én ny positiv test i vår egen kommune, samt én positiv test for en person bosatt i en annen kommune, men som har relasjon til utbruddet hos oss. Totalt antall smittede knyttet vårt utbrudd er dermed 42. Førstnevnte er en nærkontakt som har vært i karantene siden utbruddet startet, mens den andre personen har befunnet seg i nærheten av en smittet person uten å fylle definisjonen på nærkontakt og følgelig ikke vært i karantene. Dermed er noen flere nærkontakter satt i karantene.

Les hele oppdateringen fra 22.april kl 13.00

Onsdag 21.april kl 13.00

På morgenen i dag fikk vi beskjed om i alt 6 nye positive koronatester. Med dette er totalt antall bekreftet smittede i dette utbruddet, oppe i 40. 4 av dagens 6 nye smittede, er nærkontakter som allerede var i karantene. 2 har andre forbindelser til utbruddet uten å ha vært i karantene. Denne typen smitte er nær uunngåelig med tanke på størrelsen på utbruddet vårt. Dette har fått en del konsekvenser for nye nærkontakter, og vi må også forvente nye positive tester i dagene som kommer.

Les hele oppdateringen far 21.april kl 13.00 

 

Tirsdag 20.april kl 20.00

2 nye positive tester har tilkommet i løpet av dagen, slik at vi nå i alt har 34 personer bekreftet smittet i det pågående utbruddet. De to siste positive testene kommer fra personer som er definerte nærkontakter og følgelig allerede i karantene.

Les hele oppdateringen fra 20.april kl 18.00

 

Tirsdag 20.april kl 12.00

Mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs Hospital har i dag gitt oss beskjed om én ny positiv koronatest. Det dreier seg om en person som er nærkontakt av en annen smittet, og som har vært i karantene i snart en uke. Vi kjenner ikke til opplysninger som tilsier at vedkommende skal ha blitt smittet noe annet sted, noe som understreker nødvendigheten av å overholde varigheten av karantenen for alle nærkontakter.

Før helga meldte vi at vi hadde fått beskjed om at foreløpige analyser tydet på at viruset i vårt utbrudd kunne være en såkalt California-mutasjon, og at vi mente å kunne knytte dette til det nylige utbruddet i Steinkjer. I går kom nyheten om at mutasjonen i Steinkjer likevel ikke var en California-variant, men en noe mindre smittsom søreuropeisk variant.

Les hele oppdateringen fra 20.april kl 12.00

 

Mandag 19.april kl 13.00

Vi har ikke fått meldt om nye positive tester så langt i dag. Skolene på Støren er igjen åpne, på rødt nivå i likhet med de øvrige skolene og barnehagene i kommunen. Se egen nyhet om dette, her

Vi forbereder ny massetesting fra midten av uka, da alle som ble satt i karantene én uke tidligere skal testes på nytt og kan avslutte karantenen så fremt de tester negativt.

Les hele oppdateringen fra 19.april kl 13.00

Søndag 18.april kl 13.30

Så langt i dag har vi ikke fått beskjed om nye smittede. Tallet på nærkontakter i smittekarantene er finregnet, og tallet er 512. Det er nå snakk om kun et fåtall som er i ventekarantene, siden man går ut av denne typen karantene når nærkontakten man deler husstand med tester negativt første gang.

Vurdering av situasjonen

At vi nå ikke har nye smittede, er ikke uventet. Dette fordi vi har gått inn i en fase i utbruddet hvor testvolumet er lavt, men det betyr også at det ikke er mange som har utviklet symptomer med behov for test så langt i sin smittekarantene. Dette er meget bra.

Les hele oppdateringen fra 18.april kl 13.30

 

Lørdag 17.april kl 13.30

5 nye er bekreftet smittet så langt i dag, samt 2 positive PCR-tester på personer som testet positivt på hurtigtest i går. Dette betyr at i alt 31 personer er bekreftet smittet så langt i utbruddet.

Vurdering av situasjonen
Vi får nå hovedsakelig enkeltvise nye nærkontakter knyttet til nye positive tester, siden skoleklasser og lignende allerede enten er i karantene eller har holdt seg hjemme såpass lenge at de ikke lenger kan være nærkontakter av de nye smittede.

Les hele oppdateringen fra 17.april kl 13.30

 

Fredag 16.april kl 18.00

I løpet av dagen har vi fått meldt i alt 4 nye positive tester. Det er snakk om 3 nærkontakter av bekreftet smittede, samt én som antakelig har blitt smittet uten å fylle definisjonen på nærkontakt. I alt har vi dermed 26 bekreftet smittet i vårt pågående utbrudd. Vi tror at vi kan ha funnet smittekilden til utbruddet. Tilbakemelding fra mikrobiologisk avdeling ved St Olavs hospital, er at vi har å gjøre med en sannsynlig California-mutasjon.

Les hele oppdateringen fra 16.april kl 18.00

Fredag 16.april kl 13.00

På morgenen i dag har vi fått beskjed om én ny positiv test. I alt er dermed 23 personer bekreftet smittet i vårt utbrudd så langt. Ny smittet er en nærkontakt av en av personene som tidligere har testet positivt og personen er altså allerede i karantene.

Les hele oppdateringen fra 16.april kl 13.00

Torsdag 15.april kl 20.30

Det er i kveld meldt om 4 nye positive tester knyttet til det pågående utbruddet i kommunen. Alle disse er kjente nærkontakter av personer som tidligere har testet positivt og er følgelig i karantene fra før. I alt er dermed 22 personer bekreftet smittet i vårt utbrudd så langt. Omtrent 500 personer er satt i smittekarantene som nærkontakter, og anslagsvis samme antall er i ventekarantene som husstandsmedlemmer av personer i smittekarantene.

Les hele oppdateringen fra 15.april kl 20.30

Torsdag 15.april kl 12.00

Vi har fått beskjed om 8 nye positive tester så langt i dag, i tillegg til én positiv PCR-test på en person som testet positivt på hurtigtest i går. Det vil si at vi i øyeblikket har 18 bekreftet smittet i det pågående utbruddet. Smittesporingen pågår for fullt, og vi har satt på flere ressurser. Antall nærkontakter i smittekarantene jobber vi med å skaffe oversikt over, men det er snakk om flere hundre. 

Les hele oppdateringen fra 15.april kl 12.00

Les mer om disse sakene

Besøksregler i pleie- og omsorg fra og med 17.april

Oppfordrer alle til å begrense reiser mellom kommunene

Sist oppdatert 30.04.2021