Oppdatert informasjon - fredag 16. april

gauldalvgs-forsiden.jpg

Gauldal videregående skole er definert til rødt smittevernnivå. De av våre klasser, som er i smittekarantene, har fått beskjed om at all opplæring er digital hele neste uke.

Det er nå avklart med smittevernoverlegen og med vår egen opplæringsdirektør at følgende elevgrupper på yrkesfag får deler av uke 16 i fysisk opplæring i programfag:

  • Børsemakerfaget – Vg3 – en dag for Vg2
  • Anleggsteknikk – Vg2
  • Byggteknikk – Vg2
  • Industriteknologi – Vg2

Informasjon om enkeltdager går direkte til elevene fra kontaktlærerne. Ingen av elevene får gjennomføre YFF i bedrift i uke 16 

YFF for Vg1 HO avklares med smittevernoverlegen i løpet av helga. All annen opplæring foregår via digital hjemmeundervisning.

Elever som trenger utstyr de har liggende på skolen, har fått sms med informasjon om hvordan det kan skje.

Når det gjelder spørsmål om karantene, ventekarantene, testing og andre ting knyttet til smittesituasjonen henviser vi til kommunens koronatelefon: 72 40 36 37. Følg ellers med på oppdateringer på kommunens hjemmeside.

Sist oppdatert 23.04.2021