Ungdataundersøkelsen MGK

mkglogo.jpg

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Midtre Gauldal kommune blant elever i videregående skole.

For å gi et godt bilde av situasjonen i Midtre Gauldal kommune, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN
Gi ungdommer som går på videregående skole
mulighet til å fortelle lokale politikere og
myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt
lokalmiljø.

Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår
til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne
aldersgruppen.

Gi mulighet for sammenligning med andre
kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.


Last ned hele informasjonsarket her

Sist oppdatert 16.02.2021