Informasjon til elever og foresatte

Inngangen til det nye året har vært preget av økende smittetall i deler av Trøndelag. Etter at det opprinnelige budskapet fra smittevernmyndighetene var at skolene skulle starte opp på gult nivå etter jul, bestemte regjeringen søndag kveld at alle skolene i landet på grunn av den nasjonale smittesituasjonen skal gå over til rødt nivå.

Vi har full forståelse for at dagens situasjon kan oppleves som krevende og uforutsigbar for både elever og ansatte.

Alle de videregående skolene i Norge er nå på rødt nivå

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig helsemyndighet og som fastsetter tiltaksnivået for skolene. Trøndelag fylkeskommune drifter skolene ut fra tiltaksnivået kommunen setter. Dette er et prinsipp vi har jobbet etter under hele pandemiperioden.

Nasjonale myndigheter har nivåinndelt tiltakene i en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå. Samtidig som det normalt er smittevernyndighetene i kommunen som fastsetter hvilket nivå skolen skal være på, har regjeringen nå bestemt at rødt nivå for en begrenset periode skal være gjeldende i hele landet.

Se/last ned hele brevet ved å klikke her

Sist oppdatert 08.01.2021