Skolestart 2019

elevhefteforside2019.PNG

Velkommen til Gauldal Videregående Skole! Nedenfor har vi mye informasjon som er nyttig for deg som skal starte hos oss høsten 2019

Oppmøte første skoledag er Torsdag 15.august kl 10.00 i kultursalen på Gauldal Skole- og Kultursenter. Her får du videre beskjed om hvor du skal gå og hvilket klasserom du skal videre til. Under finner du kategorier vi anbefaler at du gjennomgår før du kommer første skoledag;

Elevhefte Elev-PC

Skolebøker, utstyr og programvare

 Skoleskyss Stipend og lån  Fravær

Ta kontakt med oss om du har spørsmål:

Kontaktinformasjon

Epost:

Telefon: 741 74 400

Sist oppdatert 10.07.2019