Endring i smittevernkrav for skoleskyss

atb-logo.png

Kommuner som har meldt tilbake til AtB vedr smittevernsstatus iht trafikklysmodellen vil nå få endret tilbake til ordinær skoleskyss fom tirsdag 9.juni 2020.

Det vil selvfølgelig være mulig for elevene å benytte tilbudet som allerede kjører fom mandag 8.juni 2020, da med de nye krav til smittevern.

Endringen medfører at elever i samtlige kommuner i Trøndelag nå skal kunne benytte sin skoleskyss, hvor avstandskravet frafalles. I praksis betyr dette at rett til skoleskyss og rett til opplæring skal gå foran avstandskravet i smittevernveileder for kollektivtrafikk der avstandskravet er til hinder for å få fraktet alle barn og unge på skolen.

Se/Last ned hele informasjonsskrivet fra ATB her

Sist oppdatert 09.06.2020