Skolen åpner

gauldalvgsbilde2.jpg

Velkommen tilbake! Fra tirsdag 12. mai vil Gauldal videregående skole åpne for undervisning igjen i fysiske klasserom. Selv om skolen åpner for undervisning igjen, vil vi være underlagt smittevernreglene som myndighetene har utarbeidet.

Det betyr at ikke alle kan komme tilbake til skolen på en gang og mange timer vil fortsatt foregå digitalt. Det er planlagt at ca. halvparten av elevene vil være tilstede på skolen. Det er viktig at du setter deg inn i planen for når din klasse skal møte på skolen. Under ligger et bilde som viser hvilke klasser som skal være på skolen på de ulike dagene

Smittevern

Når det gjelder smittevern er det en del regler som må overholdes av alle. Hver klasse får nærmere informasjon om reglene for smittevern når de kommer på skolen. Helsesykepleier vil sammen med leder stå for denne informasjonen.

Når du som elev skal ut og inn av bygget, skal inngangen/utgangen ved verkstedene til TIP på baksiden av bygget benyttes. Hovedinngangen ved biblioteket skal ikke brukes som inngang/utgang av elevene ved Gauldal videregående skole.

Sist oppdatert 11.05.2020