Elever hos Evry

evry-logo.png

I perioden 5.mars til 21.mars skal elever som går Informasjonsteknologi på Gauldal VGS være hospitanter hos Norges største IT-selskap Evry.

Gauldal VGS og programfaget Informasjonsteknologi har en samarbeidsavtale med Evry hvor elevene får jobbe på innsiden av Evry. I de kommende 3 ukene skal de jobbe med et prosjekt med medarbeidere fra Evry som veiledere. Av disse 3 ukene skal IT-klassen være hos Evry 3 hele dager. Her får elevene prøvd ut noe av programfagets innhold i et virkelig arbeidsmiljø, og se hvordan det de arbeider med på skolen blir brukt i praksis. 

Reisebrev - dag 1

Den første dagen hos Evry startet med en introduksjon av hva Evry er og hva de jobber med. Elevene visste litt om hva Evry var, men denne dagen fikk de presentert mer detaljert hva de faktisk gjør. Kort oppsummert kan man si at Evry gjør det aller meste innenfor IT-tjenester. Det vi som klasse er på hospitering for er å få innblikk, tips og innspill innenfor kategoriene konsulent-tjenester og programmering. For konsulent-delen handler det mye om rådgivning, finne de beste beslutningene, gjøre grundig forarbeid og analysere data/informasjon blant annet. Programmering handler mest om å produsere et produkt/tjeneste som andre kan dra nytte av - enten om det er digitalisering av papirer eller en automatisert verktøy for en nettside. 

Elevene fikk også innblikk i en arbeidsmetode de på Evry benytter som heter "Design Thinking". Dette innebærer, kort fortalt, at man skal sette seg inn i brukeres situasjon(den som benytter tjenesten/produktet ditt), og deretter kunne definere og skape ideer som kan passe som et sluttprodukt. I slutten av denne arbeidsmetoden(etter en god og grundig idémyldring) skal man lage helt enkle prototyper av tjenesten/produktet som skal testes. 

Etter å ha fått innføring i hva dette var fikk de utlevert prosjekttemaer de kunne velge mellom. Det ble deretter delt opp i 3 grupper hvor hver gruppe skulle velge et tema. Det som ble valgt var: Redesigning av Skolearena(både elev og lærer-visning), En nettbutikk(med 3 kategorier og 10 varer) og TPU(tilbakemelding på undervisning). Etter temaene var valgt startet de idémyldringsprosessen i hver gruppe som varte helt til vi var ferdige denne dagen. Elevene var svært positive til både oppgavene og Evry som bisto godt med god veiledning i prosessene i gruppene utover dagen. Videre arbeid for prosjektene foregår i timene til Informasjonsteknologi på skolen. Her skal de videreføre arbeidet de startet på hos Evry, og jobbe mot neste hospiteringsdag som blir 14.mars. Frem til da skal det utvikles prototyper, testing av disse og begynne på programmeringsdelen av de ulike prosjektene. 

Hva er Evry?

Evry er en ledene aktør i Norden med sine leveranser på IT-tjenester. De har mer enn 10.000 kunder i offentlig og privat sektor, og i overkant av 5 millioner mennesker benytter Evry sine tjenester daglig. De har omtrent 8800 ansatte over 9 ulike land, og hadde en omsetning på 12,6 milliarder i 2017. Her er noen tjenester som du kanskje har brukt(og som Evry har utviklet eller jobbet med):

  • Oppslag i folkeregisteret
  • Søker barnehageplass
  • Bruker nett, kort eller mobile banktjenester
  • Henter eResept på apotek
  • Mottar skatteoppgjøret fra Skatteetaten

Noen av kundene de har i dag er DNB, Telenor, Statoil, Storebrand, Trondheim kommune og NAV. 

Sist oppdatert 07.03.2019