Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Spørsmål om følgende tema i denne undersøkelsen

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Her er lenken for å besvare elevundersøkelsen
https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

Informasjon til elevene - les dette før du besvarer

Informasjon til foreldre og foresatte

Sist oppdatert 27.11.2019