Ordinære fraværsregler blir gjeninnført

R.png

De ordinære fraværsreglene blir gjeninnført og trer i kraft fra og med 11.10.2021.

Fra 11.10.2021 kan ikke fravær som skyldes helsegrunner dokumenteres med kun egenmelding fra foresatte eller myndige elever. Fravær av helsegrunner må dokumenteres med legeerklæring eller med doumentasjon fra en annen sakkyndig, altså fysioterapeut, tannlege eller psykolog.

Trykk her for å laste ned informasjon om fraværsregler og fraværsgrensen.