Grunnskole til videregående

Når elevene begynner i videregående opplæring, er det fylkeskommunen som er skoleeier.

Sist oppdatert 23.05.2018