Klage på karakter

Elever som mener de har fått uriktig karakter i standpunkt, har mulighet til å sende klage til skolen.

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom en mener at regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. (Forskrift til opplæringsloven §3-17)

Frist for å sende inn klage på standpunktkarakter og formelle feil ved ikke-skriftlig eksamen: 10 dager fra offentliggjøring av karaktervedtaket. Fristen for å levere vitnemål til Samordna opptak er 1. juli. Avgangselever, og elever ved påbygg til generell studiekompetanse, bør klage straks karaktervedtaket er offentliggjort – og senest innen 3 dager.

Hvis klagen fremmes etter dette, risikerer man at klagen blir behandlet for sent til at en eventuell endring av karakteren kan få konsekvenser for opptaket. 

Last ned skjema Skjema for klage

Detaljert informasjon om utfylling av skjemaet:

  • Skjemaet skal i utgangspunktet åpne seg i Microsoft Edge. I Edge skal det komme opp et «blyant-ikon» øverst til høyre – se bilde i vedlegg. Trykker man på blyanten, får man «tegnemuligheter» / skrivemuligheter. Det kan man bruke til å signere med.
  • Skjemaet sendes deretter som vedlegg på e-post, til skolens postmottak: postmottak.gauldalvgs@trondelagfylke.no 
  • Eleven kan, alternativt, skrive hele klagen for hånd og sende et bilde av dette som vedlegg på e-post. Eventuelt kan vedkommende printe ut skjemaet hjemme, fylle det ut for hånd og sende bilde av det. I begge sistnevnte tilfeller må bildet være av en kvalitet som gjør klageteksten leselig.
  • Får ikke eleven til å signere med «blyanten» i Edge, kan det også være nok at det utfylte skjemaet legges ved i en e-post fra klageren. Her kan skolen ta skjermbilde av e-postmeldingen fra klageren, og legge ved som dokumentasjon på at det er rette vedkommende som sender.
  • Foresatte kan sende inn klage på vegne av eleven, til vedkommende fyller 18 år. Eleven har imidlertid selvstendig klagerett fra fylte 15 år, og trenger derfor ikke ha en voksen til å klage for seg.

For mer informasjon kan du klikke på knappen under(informasjon på trondelagfylke.no)

Klage på karakter - informasjonsside

Sist oppdatert 30.06.2020