Spørsmål & Svar

Vi har samlet sammen en del spørsmål som vi har besvart for VG1 og helt opp til VG3. Klikk på faget du er ute etter og klikk så på spørsmålet som står i en av boksene.

Ja. Når du har hatt spansk på ungdomsskolen, velger du enten tysk eller fransk. Du vil likevel avslutte faget etter VG2.

Du velger da tysk eller fransk, men du må da ha dette faget i alle tre årene. Det er bare de som har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen som avslutter faget etter VG2.

Nei. Dersom du har hatt tysk på ungdomsskolen og vil fortsette med tysk i videregående, må du ta dette faget til neste nivå. Du må velge fransk hvis du vil begynne med et språk på nytt. 

Når du søker på Vigo, merker du av hva slags språk du har hatt og du merker av hvilket språk du ønsker i videregående.

 

T- står for teoretisk og P- står for praktisk. 

Vi vil anbefale at du velger 1T. 1T gir deg et bedre grunnlag for å velge matematikk som programfag på VG2. Det som heter R1.

Ja. 1T er matematikk på et litt høyere nivå enn 1P. Derfor er det ikke problematisk å gå til 1P dersom du finner ut at du heller vil ta det faget.

Vi anbefaler at du velger 1P. Dette er praktisk matematikk som bygger mye på det du kan fra matematikken på ungdomsskolen.

Ja. Du kan velge R1 selv om du valgte 1P på VG1. Det vil være noen emner i 1T som du ikke har fått med deg som du må lære.

Nei. Du vil fortsette med matematikk på VG2 som heter 2P. Denne matematikken er innrettet etter de som velger språk og samfunnsfaglig retning.

 

Forskjellen på disse to er at IT1 tar for seg grunnleggende om PC, nettverk og sikkerhet i tillegg til noe programmering. IT2 bygger på arbeidet som ble gjort i IT1, men faget inneholder en del repitisjon fra IT1. Det er derfor ikke nødvendig å ha IT1 før IT2

Nei, du må ikke det. Faget er bygd opp slik at man i utgangspunktet ikke trenger mer enn vanlig PC-kunnskap(vanlig bruk gjennom skole/privatbruk).Det er derimot lurt å være interessert i PC og et ønske om å lære seg om programmering.

Nei, du må ta det faget som tilbys når du starter på VG2 eller VG3 hos oss. Fagene kjøres annenhvert år som betyr at et år har vi IT1 mens neste år har vi IT2.

Ja. Har vi IT1 mens du hadde IT2 på en annen skole går det helt fint. Hvis du hadde IT1 blir det mye repetisjon, men dersom du er i en slik situasjon anbefaler vi at du tar kontakt med avdelingsleder for studiespesialisering for å høre hva du må eller bør gjøre.

Nei, vi benytter vanlige datamaskiner i faget. Et krav er at man har en PC som er elev-PC(kjøpt på Elkjøp gjennom TRFK) eller en tilsvarende PC. Hvis du vil vite mer om elev-PC og de spesifikasjonene som kreves kan du klikke her

Nei, skolen skaffer/dekker det som er nødvendig i faget. Vi benytter for det meste redigeringsverktøy for ulike programmeringsspråk. Dette vil du få lastet ned på programfagets oppstart.

 

Sist oppdatert 04.02.2019