VG1 Studiespesialisering

studiespesvg1.png

På studiespesialisering for VG1 finnes både fellesfag og at elevene kan velge noen fag selv

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnskunnskap
  • Naturfag
  • Geografi
  • Kroppsøving
  • 2.fremmedspråk(tysk eller fransk)*

*De som har hatt spansk på ungdomsskolen fortsetter med tysk eller fransk
Se hvilke valgmuligheter du har

Les mer

Programfag

Vanligvis tilbys ikke programfag på VG1, men på Gauldal Videregående Skole kan du velge friluftsliv

Friluftsliv

Les mer

Matematikk

Du må velge enten 1T eller 1P

  • 1T(Teoretisk)
  • 1P(Praktisk)

Les mer

Sist oppdatert 01.07.2022