Fellesfag

fellesfag-vgs.jpg

På VG1 har vi følgende fellesfag:

Norsk

Engelsk

Samfunnskunnskap


Naturfag

På VG1 studiespesialisering har alle elevene fem timer naturfag i uka. Vi jobber både med teoristoff og praktisk lab-arbeid. Noe av det vi jobber med, kjenner du fra naturfag i grunnskolen.

Noen av temaene i naturfag er:

  • Universet
  • Bølger og stråling
  • Kjemiske bindinger
  • Karbonkjemi og miljø
  • Næringsstoffer og helse
  • Arv og evolusjon
  • Bioteknologi

Naturfagelever bygger kule-pinne-modeller.

Geografi

Kroppsøving

 

Sist oppdatert 22.06.2021