Fellesfag

fellesfag-vgs.jpg

På VG1 har vi følgende fellesfag:

Norsk

Engelsk

På VG1 studiespesialisering undervises det i engelsk fem timer i uka.

Faget setter fokus på blant annet: 

 • Engelsk som verdensspråk
 • Mangfold og samfunnsforhold i den engelskspråklige verden
 • Diskusjon og refleksjon med utgangspunkt i musikk, film og spill
 • Lesing og analyse av skjønnlitteratur og sakprosa
 • Kildekritikk

Tysk

 

Fransk

Har du lyst til å kunne et språk som er litt annerledes enn norsk og engelsk?

Er du nysgjerrig på hvor man snakker fransk og hvorfor franskmenn er så stolte av kulturen sin?

Velg fransk!

I fransktimene fokuserer vi på blant annet:

 • Å samtale om dagligliv og opplevelser
 • Å uttrykke egne meninger
 • Å synge franske sanger
 • Å utforske fransk kultur, tradisjoner og levemåter
 • Å utforske geografi i deler av verden hvor fransk er offisielt språk

Dette, og mye mer om Frankrike og franskmenn, vil du oppdage i fransktimene.

Samfunnskunnskap


Naturfag

På VG1 studiespesialisering har alle elevene fem timer naturfag i uka. Vi jobber både med teoristoff og praktisk lab-arbeid. Noe av det vi jobber med, kjenner du fra naturfag i grunnskolen.

Noen av temaene i naturfag er:

 • Universet
 • Bølger og stråling
 • Kjemiske bindinger
 • Karbonkjemi og miljø
 • Næringsstoffer og helse
 • Arv og evolusjon
 • Bioteknologi
 

Naturfagelever bygger kule-pinne-modeller.

Geografi

Kroppsøving

 

Sist oppdatert 15.06.2022