VG2 Studiespesialisering

studiespesvg2.png

På studiespesialisering for VG2 finnes både fellesfag og at elevene kan velge noen fag selv

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Matematikk 2P (for de som ikke velger realfag)
 • Kroppsøving
 • 2.fremmedspråk(Tysk eller Fransk)*

*De som har hatt spansk på ungdomsskolen fortsetter med tysk eller fransk

Les mer 

Programfag

Du velger 3 fag av de som er listet opp under.
Det ene faget kan byttes ut i VG3 mens 2 av fagene må du ha over 2 år.

Friluftsliv

Les mer

Språk og samfunnsfag

 • Engelsk 1
 • Entreprenørskap
 • Rettslære
 • sosiologi og sosialantropologi

Les mer

Realfag

 • Matematikk (R1)
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi (1 eller 2)
 • Informasjonsteknologi (IT1 eller IT2)

Les mer

Sist oppdatert 29.06.2021