Friluftsliv VG2

VG2-sjoa friluftsliv gauldal vgs.jpg

Skolen tilbyr Friluftsliv som valgfag på VG1 og VG2 studiespesialisering. Målet med faget er å gi elevene en mulighet til å velge et fag som fokuserer på en aktiv, praktisk og annerledes skolehverdag.

Faget omfatter å lære seg praktiske ferdigheter knyttet til det å være ute i naturen, og utøve ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø til forskjellige årstider.

I løpet av VG2 gis det tilbud om følgende turer: 

  • Tredagers overnattingstur til Rondane nasjonalpark, med fokus på å ta seg frem i fjellterreng med kart og kompass. Topptur Høgronden (2118 moh). Overnatting i telt. 

  • Todagerstur i Skildbreidalen, med fokus på å ta seg frem i mørketOvernatting i telt. 

  • Klatring Ishol på Lønset. 

  • Dagstur på ski i Mannfjellet. Ta seg ned i bratt/ulendt terreng på ski. 

  • Tredagers skiturtil Hiåsjøen med overnatting hytte/snøhule.  

  • Avslutningstur VG 2 til Sjoa med rafting, juving og brupendel.

Sist oppdatert 07.10.2019