Realfag

matematikkvg1.jpg

Bla nedover for å lese mer om realfagene på VG2

Matematikk(R1)

Dette faget bygger på Matematikk 1T. Hovedtema er funksjoner, vektorer og logaritmer.

Mange studier krever at du har tatt dette faget for å kunne søke deg inn. Blant annet gjelder det:

 • Bioingeniør
 • Farmasi
 • Informasjonsteknologi
 • Lektor i realfag
 • Luftfartsfag
 • Medisin
 • Siviløkonom
 • Veterinær

Fysikk

Formålene med fysikk er å lære

 • om fenomener i naturen og i universet
 • å jobbe med fysikk; eksperimentering, observasjon, teori og regning
 • at fysikk har vært med på å skape det samfunnet vi lever i, og vil være svært viktig i arbeidet med å forme fremtiden.

Faget fysikk består av to avsluttende fag, fysikk 1 og fysikk 2, som kan velges i VG2 og VG3

Fysikk 1 er satt opp i VG2, men kan også tas av elever i VG3 hvis det passer med timeplanen. Fysikk 1 er faget for deg hvis du

 • er interessert i naturfaglige fenomener
 • synes det er morsomt i å finne ut hvordan de virker
 • liker å jobbe med matematikk og regning

Fysikk 1 er del av krav til studier i alle tekniske-vitenskapelige utdanningsprogrammer samt informasjonsteknologi, legestudier og noen veterinærstudier. Det gir stor frihet i valg av studier og yrke etter videregående skole.

 

Kjemi

I kjemi 1 utforsker vi stoffenes oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Vi undersøker hvorfor og hvordan kjemiske reaksjoner skjer og hva som påvirker dette. Vi jobber med syre-base- og fellingsreaksjoner samt utforsker vannets egenskaper.

Foruten praktisk arbeid på lab, jobber vi mye med teoristoff og regneoppgaver.

Hvis du har tenkt å ta høyere utdanning innen realfag, kan kjemi være ett av fagene som gir spesiell studiekompetanse.

Følgende studier krever Kjemi 1: Bioingeniørutdanning

Følgende studier krever Kjemi 1 og Kjemi 2: Medisin, odontologi, ernæring, farmasi, veterinærmedisin, reseptarutdanning, tannteknikerutdanning, enkelte realfag, natur- og miljøfag.

 

Biologi

 • Biologi 1 handler blant annet om hvordan dyr og planter er bygd opp og fungerer, og om slektskap mellom organismer.
 • Biologi 2 handler blant annet om cellebiologi, bioteknologi, økologi og evolusjon.
 • I begge fagene gjør vi praktisk arbeid på lab-en, og drar på ekskursjon for å undersøke et økosystem
 • Du kan ta biologi 2 uten å ha tatt biologi 1 først. Vi tilbyr derfor biologi 1 og biologi 2 annethvert år.

Spesielt i Biologi 1 bruker vi mye tid
på å se i mikroskop
I biologi 2 samler elevene dyr og planter til en felles objektsamling

Informasjonsteknologi(IT1 og IT2)

De siste årene har informasjonsteknologien satt sine klare spor i våre hverdager, og dette faget gir et innblikk i hva det handler om. I tillegg er faget oppbygd slik at man får trent på kreativ tenking, løsningsorientering, finne mønstre og gi presise beskrivelser i ulike temaer. Faget er praktisk orientert som betyr at mye av faget gjøres i praktiske eksempler. Vi har også hvert skoleår en utflukt til en samarbeidsbedrift(som jobber med IKT) hvor vi jobber med fagets innhold hos bedriften.

Klikk på boksene for å lese mer om hva fagene handler om

Digital samtid lærer deg om fortidens og nåtidens IT-trusler, få innblikk i muligheter og konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi og få en forståelse av sammenhengen mellom mennesket og IKT. 

Nettsteder og multimedier tar for seg programmering av nettsider ved hjelp av HTML, CSS og Javascript. Du lærer da å tolke og lage nettsider fra bunnen av ved å bruke oppmerkingsspråk og redigeringsprogram på egen PC, og du får også lære hvordan du kobler nettsider opp mot videoer, bilder, flash-program, musikk, facebook og mye mer.  

Databaser går ut på å hente og lagre informasjon på en server. Denne informasjonen kan vi knytte opp mot nettsider som gjør at en nettside får et dynamisk innhold. Eksempler på dette kan være kontaktskjema for nettsiden eller innlogging med brukernavn og passord. 

Planlegging og dokumentasjon betyr at du lærer deg teknikker, metoder og ta i bruk arbeidsverktøy som gjør planleggingsfasen av et prosjekt til en lek. Du lærer også hvordan samspillet mellom planlegging, løsning og dokumentasjon fungerer og hvorfor dette er viktig. 

Programmering handler om å bygge en grunnleggende forståelse av kodespråkene HTML, CSS og Javascript, og lærer deg å bygge nettsider med litt større kompleksitet enn i IT1. Her er det mer fokus på Javascript enn HTML og CSS som gjør nettsiden mer dynamisk og gir brukere av nettsiden muligheter til å gjøre mer enn bare å lese. I tillegg lærer du å kode på en mer skalerbar måte enn på IT1.

Multimedieutvikling lærer deg å bake inn ulike typer medier inn i HTML, CSS eller Javascript-koden din. Du lærer også å vurdere hvilke filformat som egner seg best til ulike formål, bruke programmeringsspråket inn i multimedier og hvordan du skal vurdere brukergrensesnitt og funksjonalitet opp mot multimedieprodukter.

 

Sist oppdatert 18.06.2021