VG3 Studiespesialisering

studiespesvg3.png

På studiespesialisering for VG3 finnes både fellesfag og at elevene kan velge noen fag selv

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Religion
 • Kroppsøving

Les mer

2.fremmedspråk

De som har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (tysk, fransk eller spansk) avslutter faget etter VG2, men de elevene som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen må ha tysk eller fransk på VG3. 

 • Tysk
 • Fransk

Les mer

Programfag

To av fagene du valgte på VG2 fortsetter du med i VG3.
Det tredje faget kan du bytte hvis du ønsker det.

Språk og samfunnsfag

 • Sammfunnsfaglig Engelsk
 • Entreprenørskap
 • Rettslære
 • Politikk og menneskerettigheter

Les mer

Realfag

 • Matematikk(R2)
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi (1 eller 2)
 • Informasjonsteknologi (IT1 eller IT2)

Les mer

Sist oppdatert 29.06.2021