Språk og samfunnsfag

fransk og tysk vg1.jpg

Her er våre språk og samfunnsfag du kan velge mellom på VG3

Samfunnsfaglig Engelsk

Er du interessert i språk, og kunne tenkt deg å gå litt mer i dybden på temaer som handler om historie, politikk og kultur i den engelskspråklige verden? Vi ser på samfunnsmessige og politiske forhold, og setter disse i sammenheng med historien. Videre skal vi utforske selvvalgte temaer og se på skjønnlitterære tekster. Gjennom varierte arbeidsmetoder er dette noe av det vi holder på med i Engelsk 2 på vg3. Målet er at du skal bli en bevisst, kritisk og deltakende samfunnsborger som er forberedt på videre studier, både i inn- og utland.


Rettslære

 • Har du lov til å oppbevare nakenbilder av kjæresten din på mobilen?
 • Kan du bestemme selv over sparepengene dine?
 • Hvem arver huset etter gammeltante Anne og hva skjer med gjelden?
 • Kan jeg bli dømt for medvirkning til tyveri dersom jeg kjøper en bil på Finn.no som viser seg å være stjålet?
 • Hvorfor gjelder mange av EUs lover for borgere i Norge når vi ikke er medlemmer?
 • Kan du tenke deg å overvære en rettsak i Frostating lagmannsrett?

Programfaget Rettslære 1 og 2 tilbys både på Vg2 og Vg3. Faget skal gi kunnskap om og forståelse for rettsreglene slik de er nedfelt i lover, forskrifter og sedvanerett og synliggjøre hvordan lovverket er en del av kulturarven og det demokratiske systemet vårt.

 

Psykologi


Næringslivsøkonomi

 • Hvordan lære grunnleggende økonomiforståelse, som er viktig i de aller fleste yrker?
 • Hvordan kan bedriften tjene mest mulig penger?
 • Hvordan utnytte ressursene mest mulig effektivt?
 • Hvordan setter bedriftene opp et budsjett, og hvorfor gjør de det?
 • Hva kan man bruke et regnskap til?
 • Hvordan finner bedriftene ut prisene de skal ta for sine produkter?
 • Hvordan ta vare på menneskene i bedriften?

Faget Økonomi og ledelse tilbys på Vg 3 som gir grunnleggende forståelse og kunnskap om hvordan bedrifter kan utnytte sine ressurser på en best mulig måte.

 

Politikk og menneskerettigheter

Hvis du er interessert i det som skjer i Norge og verden, er dette faget.

Her blir du kjent med temaer som

 • Makt og styring
 • Konflikt og samarbeid
 • Ulikheter og rettigheter

Vi utforsker både den norske og internasjonale arenaen og ser hvordan de henger sammen

Sist oppdatert 15.06.2022