Elev-PC

thinkpad l470.jpg

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag fylkeskommune har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at elevene kan ta med seg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller de kan kjøpe en ny PC av fylkeskommunen til redusert pris. Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål. Bestillingsportalen for skoleåret 2022/2023 åpner 1. juli.

Valg A: Ta med egen PC

Du er velkommen til å ta med din egen bærbare datamaskin som oppfyller følgende krav:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver som er lesbare for læreren
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling

I mange tilfeller vil det du har være godt nok for å gjennomføre undervisningen, men for noen utdanningsprogram kreves det at du har utstyr som støtter de dataprogram som benyttes i enkelte fag. 

Dersom datamaskinen din ikke funge­rer til det som er forventet, kan skolen kreve at du anskaffer en PC til bruk i opplæringen. Ta kontakt med IKT-tjenesten dersom du er usikker på om datamaskinen møter kravene til skolebruk. De finner ut om du må anskaffe ny PC eller ikke

Valg B: Kjøpe PC gjennom Fylkeskommunen

Bestillingsportal for PC: https://trfk.elkjopbedrift.no/elevpc

Velger du å kjøpe PC gjennom fylkeskommunen, vil du få en maskin som er av god kvalitet og som har en ytelse som er god nok til daglig skolebruk og som vil fungere på ditt utdanningsprogram. PC-en inkluderer også garanti og ulykkesforsikring for perioden.

Bestilling
Elever som starter på videregående skole (VG1) til høsten 2022 får tilbud om å bestille én subsidiert PC. Det vil være mulig å bestille en standardmodell eller en utvidet modell i en egen bestillingsportal som åpner 1. juli. Det anbefales å bestille når du har fått svar på hvilken skole og utdanningsprogram du har kommet inn på. Den utvidede modellen er det bare elever som starter på Medieproduksjon, Medier og kommunikasjon, samt Kunst, design og arkitektur som kan bestille.

Hva må du betale?
Fylkeskommunen subsidierer begge modellene slik at den totale egenandelen for eleven vil tilsvare tre ganger den minste stipendsatsen i det årlige utstyrsstipendet. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men elevene må søke om stipendet fra Lånekassen.

Egenandelen som elevene må betale er i henhold til Opplæringsloven og gratisprinsippet som tilsier at videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene.

Innmelding av skade på elev-PC(de som har kjøpt PC gjennom TRFK sin ordning)

Dersom du har vært uheldig med å få skade på din PC kan du melde inn denne via lenken nedenfor. Det samme gjelder dersom datamaskinen er ødelagt uten uhell/skade(garanti). Viktig å understreke at dette gjelder kun dersom du har kjøpt PC gjennom Elkjøp sin bestillingsportal

https://serviceorderhub.com/elkjopskole

Sist oppdatert 24.06.2022