Studiespesialisering

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak på universiteter og høgskoler.

Etter tre år på dette utdanningsprogrammet, oppnår du generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse danner grunnlaget for opptak til de fleste studier. Noen studier, som for eksempel sivilingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt, krever fordypning i spesielle fag innenfor dette programområdet før du kan søke opptak. Det vil si spesiell studiekompetanse, og de fagene det dreier seg om er for eksempel matematikk, fysikk og kjemi.

Programområder
Vi kan tilby følgende studieforberedende programmer:
   1) Realfag, (fysikk, kjemi, matematikk)
   2) Språk, samfunnsfag og økonomi
   
I tillegg tilbyr vi fagene friluftsliv og informasjonsteknologi til elever som ønsker en litt annerledes skolegang enn det de mer tradisjonelle fagene gir.
  
Studiespesialisering passer for deg som;

 • har ambisjoner om et yrke som krever utdanning fra universitet eller høgskole.
 • Dersom du ikke har bestemte utdanningsplaner ennå, men ønsker å ha alle valgmuligheter når det gjelder videre utdanning.
 • Liker å arbeide med teorifag, siden det meste av opplæringen er i slike fag.

Videre studier
Ved opptak til høgskoler og universitet vil du konkurrere på grunnlag av fagkarakterene og i noen tilfeller også på bakgrunn av hvilken fagkombinasjon du har.

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet
Sist oppdatert 13.06.2018