Elevtjenesten

PP-tjenesten

Jens Ingvar Vagnild

 

Epost:
Telefon: 74175402

OT-veileder er rådgiver for ungdom som tar et venteår eller slutter i løpet av skoleåret. Venteår kan for eksempel brukes til å jobbe, gå på folkehøgskole m.m.

Jens Ingvar har også ansvarsområde å betjene alle elever på Bygg- og anleggsteknikk, Design og Håndverk og Teknikk og industriell produksjon.

  Ole Magnar Horgøien

Epost: 
Telefon: 74175402

Dersom det oppstår spesielle fagvansker eller andre problemer i løpet av skoleåret, kan eleven i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver søke skolen om ulike støttetiltak. Det kan være søknad om spesialundervisning (frist 1.februar) og melding om behov for individuell tiltak (frist 1.mars), søknad om hjelpemidler, søke om tilrettelegging på prøver, etc.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til alle i skolen; elever, foresatte og lærere. Det kan være om problem som knytter seg til valg i skoleløpet, fagvansker, funksjonshemninger, psykiske og sosiale forhold, etc.

Skolehelsetjenesten

Tekst om skolehelsetjenesten kommer 

 

Oppfølgingstjenesten

Tekst om Oppfølgingstjenesten kommer

Sist oppdatert 18.06.2018