Børsemaker

Børsemaker er en landsdekkende tilbud med 8 elevplasser på Vg2.  Her jobber man for å dekke behovet i samfunnet for tjenester knyttet til våpen og våpenbruk, og man jobber for å føre videre et yrke som er knytt til jakt- og skytterkulturen.

Rettighetshaver: Leverandør NRK

NDLA har en artikkel om Børsemaker her på Gauldal VGS.

https://ndla.no/nb/article/14383

Etter Vg2 børsemaker gir skolen tilbud om Vg3 i skole. Man kan også ha opplæring i bedrift før man melder seg opp til svenneprøve.

Inntakskrav er Vg1 teknologi og industrifag. Vg1-elever som ønsker fordypning i børsemakerfaget som en del av prosjekt til fordypning, kan henvende seg til Gauldal VGS.

Sist oppdatert 17.02.2021