Salg, service og sikkerhet

På Gauldal Videregående Skole så vil vi skoleåret 2020/2021 tilby VG2 Salg, Service og Sikkerhet. Det er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye markedsføring, økonomi og sikkerhet.

Programområdet for salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Bransjen er stadig i endring med hensyn til inndeling, eierstruktur og samarbeidsformer, nasjonalt og internasjonalt. En økende og endret etterspørsel etter varer og tjenester krever at tilbudet tilpasses til nye behov og forbruksvaner. Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse, ved å medvirke til å utvikle kunnskaper om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare- og tjenesteleveranse og å forstå hvordan markeder virker og påvirkes.

 

Yrkesfaglig fordypning

På VG2 er vi utplassert 1 dag i uken, samt 1 uke hver høst i selvvalgt bedrift. Da kan du prøve å jobbe i yrker som du tror passer for deg. Vi har blant annet hatt elever utplassert som regnskapsfører hos Kontor og Regnskapstjenester AS, vekter på St.Olavs Hospital, konsulent i Soknedal sparebank, IKT-medarbeider hos Gauldal IKT, resepsjonist på Skifer Hotel, logistikk og transportarbeider for ASKO og Galåen Transport, selgere hos Kicks, Kiwi, Rema, Intersport, Gydas Parfymeri, og mange, mange flere.

 

Klikk på en av boksene under for å se mer

Hvis du ønsker å jobbe praktisk får du muligheten til å starte og drive ungdomsbedrift. Flere av våre elever velger å starte sin egen bedrift. Dette er en ungdomsbedrift som de registrerer i Brønnøysundregistrene. Der får de, som alle andre bedrifter, tildelt et organisasjonsnummer. I forkant av registreringen må bedriften ha det klart hvem som er eiere av bedriften og de må ha hatt stiftelsesmøte der blant annet navn og forretningside vedtas. Etter registreringen lager bedriftene ofte en markedsplan, logo, reklamefilm, budsjett, priskalkyler, forretningsplan og annet som den enkelte bedrift mener er nyttig. Du finner masse informasjon om ungdomsbedrift på nettsiden www.ungdomsbedrift.no

De elevene som velger å jobbe med ungdomsbedrift får attest fra Ungt Entreprenørskap, samt at de får mulighet til å få eksamensbevis fra Entrepreneurial Skills Pass. «The Entrepreneurial Skills Pass is an international initiative aiming to certify the knowledge, skills and competences students gain through the JA Company Programme. ESP holders will become a pool of uniquely qualified and highly enterprising candidates”                                       

Hvert år deltar vi på flere messer, og flere av våre ungdomsbedrifter har vunnet gullbillett med deltakelse i NM for ungdombedrift. I skoleåret 2019-2019 vant Trøndersnadder Ub flere priser på fylkesmessa i ungdomsbedrift og de ble blant annet kåret til messas beste bedrift.

Å drive en ungdomsbedrift er krevende, men veldig lærerikt og lurt å ha på cv’n.

 

Klikk på boksene for å lese mer om Salg, service og reiseliv

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • reiseliv og turisme
 • om entreprenørskap
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter
 • høflig, utadvendt og serviceinnstilt
 • interessert i å arbeide med mennesker
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider
 • salgsmedarbeider
 • vekter
 • offentlige eller private kontorer
 • vekterselskap
 • reisebyrå eller resepsjon
 • salgsbedrifter
Sist oppdatert 23.06.2021