Du er tilkoblet trådløsnettet Trondelag-eksamen

 

Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere eller motta meldinger fra andre.
For å sikre at du ikke er uheldig å bruke ulovlig nett, anbefaler vi at du har denne siden åpen under hele eksamen, og kun benytter lenkene som er lag inn under.

Det er viktig at du i din eksamensbesvarelse henviser til de kildene du har brukt.

Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

 

Gjennomføring av eksamen

 

Nettressurs Nettadresse
UDIR Kandidat https://kandidat.udir.no/
UDIR id https://id.udir.no/
UDIR pgsf https://pgsf.udir.no/
Difi idporten https://idporten.difi.no/


Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Felles nasjonale nettressurser


Nettressurs Nettadresse
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Allkunne https://www.allkunne.no/
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/
Baakoeh - Sørsamisk ordbok http://baakoeh.oahpa.no/
Bane NOR - operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR - Teknisk regelverk https://trv.banenor.no/
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet https://www.bufdir.no/
Bioteknologirådet http://www.bioteknologiradet.no/
Bokmålsordboka/Nynorskordboka https://ordbok.uib.no/
Brønnøysundregisteret https://www.brreg.no/
Duden Wörterbuch - tysk ordbok https://www.duden.de/woerterbuch
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/
FNSambandet https://www.fn.no/
Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/
Helfo https://helfo.no/
Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/
ICD-10 - klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/
IMO - International Maritime Organization http://www.imo.org/
Islex - islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/
Kildekompasset https://kildekompasset.no/
Kuvsje - sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Lexico - Engelsk/spansk ordbok https://www.lexico.com/
LEXIN - ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/
Lovdata https://lovdata.no/
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/
Medietilsynet https://www.medietilsynet.no/
Minstemme - Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/
NAOB - Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/
NDLA https://ndla.no/
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/
NHI - Norsk helseinformatikk https://nhi.no/
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/
NOKLUS - Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/
Norgeshistorie https://www.norgeshistorie.no/
Norges bank https://www.norges-bank.no/
Norges Lastebilforbund - ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste
Norsk presseforbud https://presse.no/
Norsksidene http://norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt https://www.nupi.no/
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/
Proff https://www.proff.no/
Psykologitidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/
Real Academia Española - spansk ordbok http://dle.rae.es/?w=diccionario
Regjeringen https://www.regjeringen.no/
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/
Rovdata https://www.rovdata.no/
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Sanakirja - finsk ordbok https://www.sanakirja.org/
Sanit - nordsamisk ordbok http://sanit.oahpa.no/
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Statens vegvesen - yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport
Statistisk sentralbyrå http://ssb.no/
Store norske leksikon https://snl.no
Stortinget http://www.stortinget.no/no/
Tangorin - japansk ordbok https://tangorin.com/
Tegnordboka https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/tegnordbok.php
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no
Verbix - verbbøyning for flere språk https://verbix.com/
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/
W3Schools - webutvikling https://www.w3schools.com/
WordReference - ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/

 

Lokale lisensbaserte nettressurser

 

Nettressurs Nettadresse
A-tekst https://web.retriever-info.com/services/archive.html
Ankunft 1 https://ankunft1-versjon2.cappelendamm.no/index.html
Ankunft 2 https://ankunft2-versjon2.cappelendamm.no/index.html
Aschehoug Univers https://aunivers.lokus.no/
Brettboka https://brettboka.no/
Campus inkrement https://campus.inkrement.no/
Cappelen Damm undervisning https://www.cappelendammundervisning.no/
Dokker https://dokker.no/hello
Fagbokforlaget https://id.eportal.fagbokforlaget.no/?epKey=v2xOKeNoZfJ0jDlg&product=ez-sso
Gyldendal https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=gyldendal_no
Lokus https://www.lokus.no/
Næringslivsøkonomi https://okonomivgs.portfolio.no/
Ordbok https://www.ordnett.no/login?redirect=%2F
Samlaget https://weitergehts.samlaget.no/
Skolestudio https://www.skolestudio.no/hei/
Smartbok http://www.smartbok.no/
Teaterkunnskap http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=418
Unibok https://www.unibok.no/