Moped

Førerprøven

Teorieksamen kan du avlegge etter opplæringen er avsluttet og du er fylt 16 år. Ved bestått teoretisk prøve får du førerrett til moped umiddelbart. Dersom du skulle få ikke bestått, blir du ilagt en karantene på 2 uker før ny teorieksamen kan avlegges.

Teoriprøve

Teoriprøven gjennomføres på en av vegvesenets trafikkstasjoner.

Sikkerhetsbekledning

Den enkelte elev må selv stille med godkjent hjelm. Godt fottøy og hansker er en billig forsikring. Benytt klær som beskytter hele kroppen, gjerne i sterke farger. Trafikkskolen stiller med kommunikasjonsutstyr.

Forberedelse til kjøring og teorieksamen

For å være best mulig forberedt til kjøretimene og teorieksamen må du lese teori på egen hånd. Teorieksamen kan avlegges ved Namsos Trafikkstasjon onsdager og fredager fra kl. 08.00 til 12.00.

Søknad om førerkort

I god tid før teorieksamen må du levere søknad om førerkort. Se aktuelle linker.

Aktuelle linker

Priser

Pakkepris opplæring Moped          kr. 7 600,-
Leie av moped                                 kr. 1 500,-

Egen moped kan benyttes
+ Offentlige gebyrer, se aktuell link ovenfor.

Sist oppdatert 07.06.2022