Åpning av fordør på buss fra 19.01.22

Fra og med i morgen onsdag 19.01 kommer fordør til skolebussene til å åpnes for påstigning.

Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde avstand. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Påbud om munnbind gjelder ikke for:
•             barn under 12 år
•             personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
•             https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind/

 Det betyr også at elevene må gjøre skolekort/skyssbevis klar til bruk fra onsdag av da det vil valideres som tidligere ved inngang via fordør. Hvis elever mangler kort følges ordinære rutiner for kortbestilling.

Les mer her om retningslinjene her fra UDIR

Sist oppdatert 18.01.2022