Behov for å kontakte elev- og lærlingombudet eller mobbeombudet?

Elev- og lærlingombudet og mobbeombudet i Trøndelag er tilbake i jobb etter ferien, og vi ser frem til å møte barn, elever, lærlinger, foreldre og ansatte.

For å sikre trygg gjennomføring av ombudsbesøk / møter / foredrag etc, følger vi de til enhver tid gjeldende smittevernregler, samt nasjonale og lokale råd fra myndighetene. For øvrig vil vi forholde oss til følgende:

  • Er vi usikker på egen helsetilstand flyttes møtet, eller vi deltar digitalt.
  • Ombudene unngår så langt som mulig å reise med kollektivtransport.

Gjennom å følge disse rutinene, håper vi på et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid, i et innholdsrik og lærerikt barnehage-, skole- og arbeidsår! 


Hans Lieng

hanli@trondelagfylke.no, (74 17 93 91 / 99 39 34 65)
Mobbeombud (barnehage og grunnskole)


Pia Immerstein Larsen
 (kontorsted Trondheim)
pialar@trondelagfylke.no (41 86 64 33)
Elev- og lærlingombud (videregående opplæring)


Benthe Asp
 (kontorsted Steinkjer)
benasp@trondelagfylke.no (74 17 50 45 / 95 03 15 89)
Elev- og lærlingombud (videregående opplæring)

Sist oppdatert 24.08.2020