Rødt smittevernnivå ved alle de videregående skolene

Etter rektormøte i kveld kl 19.30 ble det denne konklusjonen for oss i Trøndelag:

Regjeringen anbefalte søndag 3.1 å innføre rødt smittevernnivå ved alle de videregående skolene i landet frem til 18. januar.

I Trøndelag betyr det at elever i videregående ikke skal møte opp fysisk på skolen i morgen 4. januar. Unntak er ved Meråker vgs. og Åfjord vgs. samt enkeltelever og enkeltklasser ved andre skoler. I løpet av mandagen vil hver enkelt skole informere elevene om hvordan opplæringen skal skje framover.

For Grong videregående skole

AT elever møter på skolen som vanlig inntil videre.

Naturbruk og sportsfiske avspaserer som avtalt.

For de resterende klassene skal vi forsøke å komme i gang med digital undervisning fra og med 3. time i morgen. I enkelte fag har ledelsen full forståelse for at dette blir vanskelig med så kort frist.

Kontaktlærere er oppringt fra sin avd leder.

Det er den enkelte kommuneoverlege som avgjør hva rød sone innebærer i praksis. Vi får nye instrukser i morgen.

Beklager virkelig dette merarbeidet og styret for oss alle nå i oppstarten.

Kommer med mer info etter hvert.

Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor
74 17 54 53 48 05 47 76
Sist oppdatert 04.01.2021