Informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april

ATB logo.png
ATB logo

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle På grunn av avstandskrav vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. Skolelinjer vil derfor være et lukket tilbud kun for skoleelever for å kunne følge retningslinjer for smittevern. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser.

Av- og påstigning
Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at avstandskrav på én meter overholdes. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakdør. Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet, på samme måte som før.

Billettering
Skolekort skal medbringes. På de bussene det er kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord
Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjøfør. Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåfør vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen.

Illustrajsonsbilde for hvordan du bør sitte i bussen.

Renhold om bord
Renhold av skolebussene er styrket. Bussene rengjøres både på utside og innside daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring. Sjåføren vil ha engangshansker og håndsprit tilgjengelig om bord.

Kapasitet
Skolelinjer kan benyttes av alle skoleelever. Av hensyn til kapasitet og avstandskrav, vil ikke elever som ikke har skoleskyss etter vedtak garanteres plass om bord. Ekstra kapasitet settes inn ved behov. Elever som prioriteres er de som har:
• berettiget avstandsskyss
• skyss på bakgrunn av kommunale vedtak

Drosje
Skoleskyss med drosje innfører nye rutiner grunnet smittevern. Hovedregelen er også her at det bør være minst ett setes mellomrom mellom passasjerer, og ingen passasjerer i framsete. Antall elever per bil følges i henhold til disse retningslinjer: • Maks to passasjerer i 5-setere.
• Maks fire passasjerer i 7- og 8-setere.
• Maks åtte passasjerer i 17-setere.
• Ved tre eller flere passasjerer brukes storbil som følger samme rutiner som buss.
Retningslinjer kan fravikes ved særlige tilfeller, eksempelvis når søsken reiser sammen. Bilene rengjøres daglig og hyppig berørte flater desinfiseres etter hver tur.

Du kan laste ned orginalen her:
Informasjonsskriv, smittevern i skoleskyss.pdf

Sist oppdatert 24.04.2020