Klage

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan klage på eksamen, kan du lese mer om det her: 
Etter eksamen

Her kan du lese mer om hvordan du går fram for å klage på standpunktkarakter:
Klage på karakter

Sist oppdatert 17.06.2019