Meningokokkvaksine tilbud til alle elever

Alle elver får nå tilbud om å ta vaksine mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Påmeldingsfrist 25. mai.

Pris for vaksinen er 500,-, alle VG2 elever får sponset 300,-.
Vg1 elever som går over til vg2 neste skoleår vil få tilbud om vaksine til 200,- til høsten.

Les mer om vaksinen her.

Sist oppdatert 15.05.2020