Oppmøtetider for elever

Vi kommer til å fortsette med rødt nivå ut uke 3. Sjekk tabellen her for å se oppmøtetider for hver klasse.

I samråd med Kommuneoverlegen i Grong blir det følgende opplegg :
Elevene tilbys delt uke, med to dager oppmøte og tre dager obligatorisk, digital hjemmeundervisning. Vg1 prioriteres i uke 2 og får tre dager med ord. undervisning.
Timeplanen følges.
Romendringer for store klasser.
Elevene skal ikke oppholde seg i fellesareal som bibliotek, kantine og russekrok. Kantinesalg.


Tabell for oppmøte

AT-klassene møter på skolen hver dag.

Elevene har fått beskjed om oppmøte ved kontaktlærer.
Hold ut - hold avstand. Vask hender. Minst 1 m til en hver tid:)

Spørsmål? Ta kontakt

Anne Birgitte Steinsli Sklet
Rektor
74 17 54 53 48 05 47 76
Sist oppdatert 13.01.2021