Retningslinjer nettundervisning og personvern

Last ned og les hele dokumentet nederst på siden.

Kort Sammendrag

Hovedbudskap:

I forhold til personvern er det stor forskjell på om det gjøres opptak eller ikke av nettbasert undervisning hvor elever kan identifiseres via lyd eller bilde.

Nettbasert undervisning uten opptak krever ikke samtykke fra elever, og lærere kan kreve at elever slår på kamera med lyd og bilde.

Nettbasert undervisning med opptak krever heller ikke samtykke, men elever må opplyses om at opptaket skjer og få muligheten til ikke å delta eller slå av egen lyd og bilde.

Opptak av nettundervisning som skal publiseres (utenfor klassen) krever samtykke fra alle elevene som kan identifiseres via lyd eller bilde. Samtykkeskjema må fylles ut og samles inn/arkiveres.

Opptak av nettundervisning med elever skal kun lagres i systemer TRFK har støtte for og har databehandleravtaler med.

I forbindelse med Covid-19 og nedstenging av skoler forventes det at alle lærere jevnlig kommuniserer med sine elever via nettundervisning og TRFKs videokonferanseverktøy.

De viktigste anbefalingene:

Til tross for at lærer kan kreve at elever slår på kamera med lyd og bilde når klassen/gruppen har undervisning uten opptak, anbefaler vi at elevene får velge selv om de vil ha på kameraet.

Når elevene individuelt skal ha foredrag/framlegg eller demonstrere i praktiske fag, er det rimelig å kreve at elevene slår på kamera med lyd og bilde.

Generelt om personvern og informasjonssikkerhet

Vi forbereder oss på at vi også skoleåret 2020/21 må regne med at deler av undervisningen vil foregå på nett, og har med tanke på dette laget denne veilederen for hvordan det skal foregå for å ivareta informasjonssikkerhet og personvern.

Retningslinjer nettundervisning og personvern.pdf

Sist oppdatert 25.09.2020