Vanlig undervisning ved eventuell busstreik

OPPDATERT: Det blir ingen streik i følge AtB. Dersom det blir streik i kollektivtrafikken fra og med søndag 11.april settes kollektivtransporten i Trøndelag ut av spill. Streiken vil medføre at skoleskyssen opphører.

Vi prøver likevel å gjennomføre vanlig undervisning ved skolene med noen mulige unntak.

Vi ber alle skoleelever om å holde seg oppdatert på situasjonen ved å følge med på skolenes og fylkeskommunens nettsider. Dersom streiken avsluttes, vil undervisningen gå som normalt.

Her er informasjon som vil være relevant dersom det blir streik fra mandag:

 Elevene

Elever som vanligvis bruker skoleskyss oppfordres til å prøve å komme seg til skolen på andre måter.

Elever som likevel må være hjemme på grunn av manglende skoleskyss må melde fra til faglærer. Elevene kan, i en førstefase, ikke forvente å få digital undervisning som følge av manglende skoleskyss. Alle elever må imidlertid forholde seg til de arbeidsplanene som er laget i fagene og gjøre skolearbeid på egen hånd.

Elevene som ikke kommer seg til skolen på grunn av streiken vil ikke få fravær.

Dersom skolen holdes åpen uten samtidig å tilby organisert digital undervisning gjelder i utgangspunktet følgende (utdrag fra rundskriv fraværsgrensa):

  • Dersom fravær fra opplæringen skyldes forhold som åpenbart ligger utenfor elevens kontroll, som for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor eller den rektor bemyndiger avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.
  • Ved lengre tids uforskyldt fravær vil skolen ha en plikt til å tilrettelegge for elevens opplæring.

Pedagogisk ansatte

Pedagogisk ansatte som vanligvis benytter kollektivtransport oppfordres til å finne andre måter å komme seg til jobb på. Dersom det viser seg å være helt umulig å komme seg til jobb, må den ansatte finne gode løsninger i samarbeid med skolens ledelse. Digital undervisning kan være en alternativ løsning.

Vi forventer at alle lærere har gode arbeidsplaner, slik at elevene kan følge med på hva som skjer i undervisningen.

 

Andre ansatte

Andre ansatte som vanligvis benytter kollektivtransport oppfordres også til å finne andre måter å komme seg til jobb på. Dersom dette ikke lar seg gjøre må den ansatte finne løsninger i samarbeid med skolens ledelse.

Mulige unntak for enkeltskoler

Enkelte skoler har en stor andel elever som bruker kollektivtransport for å komme seg til skolen. Dersom det etter en lokal kartlegging viser seg at svært få ansatte og elever greier å komme seg til skolen på andre måter, åpnes det for lokale unntaksløsninger. En slik løsning kan være å gjennomføre all opplæring digitalt. For enkeltskoler som kommer fram til en slik konklusjon gjelder følgende regler:

  • Elever får undervisning digitalt hjemme. Det blir ikke ordinær undervisning på skolen.
  • Elever som ønsker, kan komme og følge den digitale undervisningen i lokaler på skolen. Gjeldende smittevernregler må følges.
  • Medarbeidere kan undervise digitalt fra hjemmekontor. De som har behov kan bruke egne arbeidsrom på skolen.
  • Elever som har praktiske fag må følge egne beskjeder fra skolen.
  • Elever med tilrettelagt opplæring får opplæringstilbud som normalt dersom de har tilbud om skyss eller klarer å møte på skolen.
  • Fravær fra undervisningen blir registrert, men kommer ikke på vitnemålet.

De skolene dette gjelder vil kommunisere direkte med sine elever.

 

Med vennlig hilsen

Vegard Iversen

Fylkesdirektør for utdanning

Sist oppdatert 12.04.2021