Veileder for bruk av munnbind ved de videregående skolene

I revidert smittevernveileder gjeldende fra 12. april 2021 fra Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet er munnbind anbefalt som et smitteverntiltak
i enkelte situasjoner på de videregående skolene når smittenivået er høyt. Denne veilederen
er ment å gi utfyllende informasjon om bruk av munnbind ved de videregående skolene i
Trøndelag.

Det er viktig å presisere at bruk av munnbind er et ekstra tiltak som ikke erstatter andre smitteverntiltak. Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smitte fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak som å holde avstand og å holde seg hjemme når man er syk. I samfunnet generelt anbefales bruk av munnbind i situasjoner der det er høyt smittenivå, avstand til andre ikke kan overholdes og det ikke kan gjøres smittesporing slik som i butikker og på kollektivtransport.

Hvem skal bruke munnbind

Både elever og ansatte i videregående skole bør bruke munnbind i de situasjoner det er anbefalt. Det er kommuneoverlegen og nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvilke anbefalinger som gjelder. Bruk av munnbind er frivillig unntatt i de tilfeller der nasjonale helsemyndigheter innfører påbud eller der kommuner beslutter lokal forskrift med påbud om bruk av munnbind.

Noen personer skal av medisinske eller andre årsaker være forsiktige med å benytte munnbind. Dette er for eksempel personer som:
• har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom,
• sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning,
• samhandler med hørselshemmede.

Personer som er usikre på om de bør bruke munnbind må rådføre seg med sin fastlege.

Situasjoner der munnbind anbefales brukt

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind på de videregående skolene, bør det:
1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen der den videregående skolen er plassert,
2. være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

Munnbind er gratis hvis det foreligger en generell anbefaling av kommuneoverlegen/nasjonale myndigheter om bruk av munnbind på skolen. I andre situasjoner der elever selv velger å bruke munnbind utenfor klasserommet, gjelder ikke gratisprinsippet.

Der ansatte og elever opplever å bli syk i løpet av en skoledag skal vedkommende utstyres med munnbind og deretter forlate skolen.
• Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen.
• Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
• Munnbind anbefales brukt på skoleskyss der avstand ikke er mulig å opprettholde. Eventuelle kommunale og/eller nasjonale råd eller påbud utover dette skal selvfølgelig også følges.
• Det må legges til rette for håndhygiene når munnbindet skal tas på og av. Det anbefales rent munnbind eller nytt engangsmunnbind hver gang munnbind skal brukes.
• I forbindelse med praksis der bransjestandard tilsier bruk av munnbind, eller mottakende virksomhet krever bruk av munnbind, skal yrkesfagelever bruke munnbind.

Tilgang på munnbind

I Trøndelag fylkeskommune er det skolene selv som går til innkjøp av munnbind. Skolene anbefales å legge plan for forsvarlig utdeling av munnbind, f.eks forløpende til elever klassevis i klasserommene ved behov.

Korrekt bruk av munnbind – opplæring

Det er viktig at munnbindene brukes korrekt. Folkehelseinstituttets veiledning i bruk av munnbind bør gis til elever og ansatte. Veiledningen er i form av en informasjonsplakat og en kort opplæringsfilm som er tilgjengelig her: https://www.fhi.no/publ/plakat/toymunnbind/ og https://vimeo.com/456863183 .
Veiledningen bør gis ved gjennomgang i hver enkelt klasse og at plakater om korrekt bruk blir slått opp i skolene fellesarealer og/eller på infoskjermer.

Avfallshåndtering

Skolene må se til at det er tilstrekkelig med søppelbøtter utplassert på skolene for kasting av munnbind og at disse tømmes hyppig. Ved behov kan renholdskoordinator i fylkeskommunen gi generell veiledning til renholdspersonalet ved samtlige skoler for hvordan avfallshåndtering av munnbind bør foregå.

Se orginalen med anvisning her:
Veileder for bruk av munnbind ved de videregående skolene.pdf

Sist oppdatert 09.04.2021